aboutme image

Goran Mraković

dipl.ing.građ.
Stalni sudski veštak iz oblasti građevinarstva

O nama

 • Diplomirani građevinski inženjer sa više od 25 godina radnog iskustva
 • Tehnički direktor u Privrednom društvu "BIG building" d.o.o. Beograd
 • Od 1991-1997 god. radio u GP "Ratko Mitrovic" a.d. kao odgovorni izvođač radova na gradilištima, a od 1997-2005 god. kao tehnički direktor visokogradnje GP Ratko Mitrović "Bulevar" d.o.o.
 • Upisan u registar stalnih sudskih veštaka 25.10.1994. godine, rešenjem Ministarstva Pravde br. 740-05-365/94-04 i rešenjem o imenovanju za sudskog veštaka za oblast građevinarstva br. 740-05-03512/2010-03 od 06.07.2011.
 • Uža specijalnost visokogradnja
 • Lincenca odgovornog izvođača radova 411 6717 04
 • Licenca odgovornog projektanta konstrukcija 311 B427 05
 • U dosadašnjem radu kao sudski veštak, obavio sam brojna veštačenja u postupcima pred sudovima opšte nadležnosti, Privrednim sudovima i Upravnim organima
engeneer-table

Usluge i procene

Constructor truck

 • Izrada predmera i predračun radova
 • Presek stanja radova
 • Obračun površina objekta
 • Analiza troškova izgradnje
 • Obezbeđenje dokaza

Constructor vehicle

 • Snimanje postojećeg stanja objekta
 • Obračunski listovi građ.knjige
 • Procena tržišne vrednosti nekretnina
 • Procena građevinske vrednosti
 • Procena štete

Constructor truck

 • Stručni nadzor
 • Projektovanje konstrukcija
 • Konsultantske usluge
 • Procena kvaliteta izvedenih radova
 • Analiza mogućnosti deobe nekretnineLokacija

Maksima Gorkog 54
Vračar
Beograd

phone-icon

+381 64 155 90 10
+381 65 841 90 45

mrakovic.goran@gmail.com


Kontaktirajte nas